CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Thành Công Foods chỉ thu nhập thông tin khách hàng trong trường hợp đặt hàng tại trang website này để phục vụ trong quá trình thiết lập đơn hàng và giao hàng cho Quý khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Mọi thông tin sẽ được bảo mật hoàn toàn và cam kết không cung cấp cho bất cứ đơn vị nào. Trừ những đơn vị giao hàng.
Mọi thông tin của Quý khách hàng nếu bị lộ bởi trang website này thì Thành Công Foods sẽ xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: 
Thông tin của quý khách hàng sẽ được lưu trữ trên website này cho đến khi nào được chủ website này xoá đi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
Nhân viên, chủ website, các đơn vị giao hàng nhằm phục vụ trong quá trình giao hàng cho quý khách hàng.

5. Địa chỉ lưu trữ thông tin khách hàng
Tại website: thanhcongfoods.vn
Địa chỉ: 542 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Khách hàng có thể kiểm tra thông tin của mình trước khi gửi đơn hàng đi thành công.

vi Vietnamese
X